Röhsska Museet

 

Fiktivt case under utbildningen vid Yrgo

Brief: Ta fram en ny grafisk profil för Röhsska museet, som ej baseras på deras nuvarande logotyp Ö:et. Ta fram en ny logotyp, typsnitt och färger. Applicera den nya grafiska profilen på en poster för utställningen Nytt i samlingen.

Lösning: Att skapa en ny grafisk profil som beskriver tydligt Röhsska Museets bredd och kunskap kring design och hantverk. De valda färgerna är inspirerade av museets fasta utställningar. Logotypen är inspirerad av museets tagline som lyder: ”Design finns överallt och angår oss alla.”