Pops Academy

I min roll som digital designer hos Academedia har jag har arbetat med grundskolevarumärket Pops Academy. Där har jag varit delaktig i varumärkesarbete och utveckling av den grafiska profilen. Tidigt i min tjänst fick jag i uppdrag att designa klassrumskyltar. Efter research hittade jag ett formspråk likt lineart som sedan sattes samman till skyltar. Sedan utvecklade jag arbetet och tog det vidare till ett illustrationsmanér. Sedan animerade jag alla illustrationer och gav varumärket ett rörligt animationsbibliotek som kan användas digitalt inom SoMe och andra digitala kanaler.