Montessori Mondial

Under min tjänst som digital designer hos Academedia har jag arbetat med grundskolevarumärket Montessori Mondial. Jag har arbetat med rörliga medier till SoMe, hemsida, tagit fram illustrationer, animationsformspråk och animationsmanér. Detta har jag gjort för att stärka Montessori Mondial som varumärke, utveckla deras grafiska profil och få fram Montessoripedagogiken visuellt.