Kung Markatta

 

Vi ville uppdatera Kung Markattas identitet och lyfta fram den ekologiska drivkraft som ligger till grund för varumärket. Vi ville synliggöra detta genom att ge varumärket en redesign med ett nytt tydligare uttryck, ett uttryck som ligger rätt i tiden, speglar företagets värderingar och som får dem att sticka ut bland konkurrenterna, för att kunna behålla befintlig målgrupp, men också nå en ny grupp konsumenter. Vi vill även se över deras nuvarande förpackningslösningar för att kunna ta det ekologiska tänket ännu längre, och optimera deras förpackningar både för minskat matsvinn och effektivare transport.

Till detta skapar vi också en marknadsföringskampanj för att belysa problemet med matsvinn, för att lansera den nya designen och för att utbilda konsumenten att göra ekologiska val.

Examensarbete från Brobygrafiska, arbetet är framtaget av Linn Karlsson, Olivia Segerqvist och Olle Romberg.